Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản chung

 • Điều khoản sử dụng dịch vụ các sản phẩm phần mềm tại ITO là một phần không thể thiếu để giúp khách hàng tham khảo trước khi đi đến hợp tác hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ tại ITO.
 • Các điều khoản sử dụng bên dưới có thể thay đổi theo thời gian nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như để cải tiến dịch vụ cho phù hợp với các quy định mới. Vì vậy khách hàng nên thường xuyên xem Thoả thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

2. Điều kiện bảo hành

 • Tất cả sản phẩm phần mềm ITO cung cấp cho khách hàng sẽ được ITO cam kết bảo hành cho khách hàng theo đúng cam kết được ghi rõ trong hợp đồng. Tùy vào từng loại sản phẩm mềm sẽ có thời gian bảo hành khác nhau.
 • Khách hàng phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng, cài đặt. Không được phép cho bên thứ ba can thiệp sửa chữa trong thời gian ITO bảo hành. ITO sẽ không chịu trách nhiệm sửa chữa hay khắc phục hậu quả nếu phát hiện khách hàng vi phạm thỏa thuận này.

3. Điều kiện bàn giao và nghiệm thu

 • Cty có trách nhiệm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho cho khách hàng, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống theo yêu cầu của khách hàng nếu có.
 • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận biên bản nghiệm thu chậm nhất trong vòng 10 ngày, tùy theo sản phẩm phần mềm. Quá thời gian quy định mặc nhiên sản phẩm sẽ được xem như hoàn thành đúng yêu cầu. Khách hàng phải thanh toán phần còn lại và không có quyền yêu cầu chỉnh sửa nếu có.

4. Trách nhiệm của ITO

 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Hoàn thành sản phẩm phần mềm đúng tiến độ và chất lượng như  đã cam kết trong hợp đồng.
 • ITO trách nhiệm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho khách hàng, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống theo yêu cầu của khách hàng.
 • Có trách nhiệm bảo hành theo quy định

5. Trách nhiệm của khách hàng

 • Khách hàng tự quản trị và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng trên Website
 • Hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc trong quá trình thực hiện dự án phần mềm
 • Kiểm thử và nghiệm thu dự án và thanh toán theo đúng thỏa thuận.
 • Tuân thủ quy định bảo hành của ITO.

6. Điều kiện thanh toán

 • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ sau khi chúng tôi hoàn thành dự án và nghiệm thu, chậm nhất 7 ngày.
 • Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ ITO.
 • Khách hàng đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của ITO bằng văn bản thì phải chịu mất toàn bộ phí đã thanh toán trước đó.